Det är nära NU!?

Ladda ner fritt material om tidens tecken av Pierre Enbert.

Det är nära NU!?

När den här boken kom ut 2002, alldeles inför folkomröstningen till EMU (om Sverige skulle ansluta sig till valutan EURO), fick den stor spridning.

Personligen tänkte jag då att händelserna skulle gå mycket fortare. Boken har ett ganska stort avsnitt om det kontantlösa samhället om vad, varför och hur det kommer att hända. Har verkligen Bibeln något att säga om detta och hur kan vi närma oss dessa frågor utan att skrämma och spekulera alltför mycket?

Under lång tid hade jag haft studier i ämnet vilket mynnade ut i den här boken. Boken är uppdelad i fem huvudavsnitt där jag försöker förklara Bibelns syn utan att försöka säga ”så här är det”. Boken presenterar fem olika huvud-pusselbitar eller mätare för att kunna läsa av var vi möjligen befinner oss.

Pappersupplagan är slutsåld, men du kan fritt ladda ner boken här och sprida den vidare om du så önskar.

Här hittar du tidningsartiklar och information som publicerats efter att boken gavs ut. (Obs Informationen fylls på).

Allmänt om vår omvärld.

Alla tidningsartiklar, dokument, etc är bara information om vad som pågår. Personligen tar jag inget ansvar för informationens tillförlitlighet eller spegling av  olika situationer. Allt material som hänvisas till är respektive författares åsikt i olika frågor.

Mätare: 1

Mätare: 5