Vägen UT!

Beställ boken

Vi har hittat en liten restupplaga av boken. Boken är lika aktuell nu som när den kom ut i början av tjugohundratalet.

Kostnad: 139 kr inklusive porto
Du kan beställa boken på www.delameddig.nu


Ladda ner fritt material om tidens tecken av Pierre Enbert.

Vägen UT!

”Boken ”Vägen ut!” är radikal och lämnar inte läsaren oberörd. Med en lång rad exempel såväl från Sveriges roll under andra världskriget som från andra företeelser ända fram till idag visar Enbert på ett tillstånd för vårt land som är allt annat är positivt. Det positiva är dock att författaren såväl i inledningen som i slutet av boken ger klara signaler om hur vi kan få en förändrad situation i landet.”

Peder Teglund, Pastor
Församlingen Lustgården-Borås Kristna Center

Det är vikigt att vi som kristna ber för vårt land. Pierre Enberts instruktiva bok ger en bra vägledning för förebedjaren. Boken pekar på omvändelsens betydelse och avslöjar tydigt nationella synder som hindrar väckelsen i Sverige. ”Vägen ut!” är en bok som är utmanande och som lyfter ram delvis dola synder i det självrättfärdiga Sverige. Inte minst ger boken in ingående skildring av bristen på respekt för mänskligt liv – allifrån 30-talets rashygientankar till dagens aborter.

Stefan Swärd, Fil dr, Pastor
Ordförandra Evangeliska Frikyrkan

Här hittar du tidningsartiklar och information som publicerats efter att boken gavs ut. (Obs Informationen fylls på).

Allmänt om vår omvärld.

Alla tidningsartiklar, dokument, etc är bara information om vad som pågår. Personligen tar jag inget ansvar för informationens tillförlitlighet eller spegling av  olika situationer. Allt material som hänvisas till är respektive författares åsikt i olika frågor.

Varningssignal 1

Varningssignal 2

Varningssignal 3

Varningssignal 4

Varningssignal 5